Colaborare inedita intre F.R.S.C si U.C.P.R

ucprbanner.frsc
PROTOCOL DE COLABORARE F.R.S.C. – U.C.P.R.

 Incheiat azi, 15.01.2014, intre UNIUNEA COLUMBOFILILOR PROFESIONISTI DIN ROMANIA – (UCPR) constituita in baza art.32 din Decretul 31/1954 si art 84 din Legea 21/1924, persoana juridica autorizata prin Sentinta Civila nr. 342 din 01.08.1994 pronuntata de Tribunalul Dambovita, apolitica, neguvernamentala si profesionala, infiintata pe durata nelimitata care isi desfasoara activitatea potrivit legislatiei romane, a Ordonatei nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, reprezentata prin dl. Dinu Mihai in calitate de Presedinte si FEDERATIA ROMANA DE SPORT COLUMBOFIL – (FRSC) structura sportiva care functioneaza in baza Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu completarile si modificarile ulterioare, a Hotararii Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere in aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, a Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu completarile si modificarile ulterioare, persoana juridica de drept privat, de utilitate publica, autonoma, neguvernamentala si fara scop lucrativ, avand Certificat de Identitate Sportiva pe durata nedeterminata, reprezentata prin dl. Sinca Cezar in calitate de Presedinte.

Cele doua structuri columbofile au hotarat punerea in aplicare a urmatoarelor:
1.Recunoasterea reciproca a structurilor columbofile parte in protocol, fiecare conducandu-si activitatea conform Statutului, criteriilor F.C.I. si normelor proprii aprobate de structurile de conducere si executie ale fiecarei componente in parte;
2. Realizarea in comun de concursuri columbofile intre asociatii / cluburi componente ale U.C.P.R. si F.R.S.C.
Pentru expozitiile comune si pentru participarea la manifestarile columbofile internationale, fiecare structura columbofila va recunoaste si aplica intocmai criteriile F.C.I., care se vor regasi in normele aplicate de fiecare structura in parte;
3. La concursurile comune, se pot realiza atat clasamente pe lansare, judet si protocoale cu porumbeii provenind din ambele structuri, cat si clasamente pe fiecare structura columbofila in parte (pe club, protocoale, judet si lansare). La realizarea clasamentelor comune, cat si a celor proprii, se va folosi obligatoriu aceeasi formula de calcul. La concursurile comune, se va lansa din acelasi loc si la aceeasi ora.
4. Concursurile columbofile comune intre asociatii/cluburi afiliate celor 2 entitati vor genera rezultate care pot si folosite atat in campionatele proprii cat si in campionatul comun dupa principiul “cel mai bun porumbel, indiferent de clubul din care face parte, reprezinta U.C.P.R. si F.R.S.C. la manifestarile columbofile comune, inclusiv in cadrul celor organizate la nivelul Federatiei Columbofile Internationale (F.C.I.)”;
5. Cluburile sau asociatiile care realizeza concursuri comune, vor intocmi un document scris (protocol) in care se vor evidentia cluburile participante si concursurile comune. Acest document va fi aprobat de CNS-urile celor doua structuri pana la data de 1 aprilie a fiecarui an. Pentru porumbeii care vor participa la manifestarile columbofile internationale, omologarea rezultatelor, in deplina concordanta cu criteriile F.C.I., se va realiza incrucisat de ambele CNS-uri;
6. Cu ocazia imbarcarii porumbeilor (clemare, introducere porumbei in mijlocul de transport, sigilare mijloc de transport etc.), cluburile afiliate unei structuri pot desemna comisii care sa verifice corectitudinea activitatilor desfasurate de catre cluburile afiliate celeilalte structuri. Astfel de comisii pot verifica atat sosirea primilor porumbei anuntati cat si modul cum se realizeaza desigilarea. Seful comisiei mai sus mentionate are obligatia ca la efectuarea controlului sa prezinte delegatia scrisa, semnata de catre Presedintii ambelor structuri;
7. In cadrul expozitiei comune vor participa porumbeii care au obtinut rezultatele cele mai bune conform criteriilor F.C.I., indiferent de uniunea sau federatia din care provin, iar participarea logistica si financiara se va face proportional cu numarul de porumbei expusi. Cele doua entitati isi vor organiza independent expozitii si campionate conform Statut si norme proprii.
Prezentul protocol intra in vigoare de la data semnarii acestuia, pe o perioada de timp nedeterminata, urmand a fi supus spre aprobare Adunarilor Generale ale celor doua structuri columbofile. Prezentul protocol poate fi imbunatatit urmare a situatiilor care pot aparea in timpul desfasurarii campionatului, in acest sens se vor intocmi acte aditionale.
Prezentul protocol se reziliaza de drept in momentul in care una dintre cele doua structuri columbofile nu mai este de acord cu prevederile acestuia. In acest sens, structura care doreste rezilierea se va adresa in scris.
Aderarea oricarei alte entitati columbofile la prezentul protocol se va putea face numai cu acordul ambelor structuri columbofile semnatare ale acestui protocol.
U.C.P.R. si F.R.S.C. isi propun continuarea pe toate caile legale a demersurilor catre F.C.I. in ceea ce priveste afilierea si participarea la manifestarile columbofile internationale.

UNIUNEA COLUMBOFILILOR                                        FEDERATIA ROMANA
PROFESIONISTI DIN ROMANIA                                    DE SPORT COLUMBOFIL

Comenteaza primul »Anunturi

Lasati un comentariu